Uitnodiging presentatie onderzoeken

‘Steenwijk groenste binnenstad Noordwest-Europa’ &

‘Herstel Landschapselementen Hoge Land van Vollenhove’

Gedurende een half jaar hebben Sander van Laarhoven en Myrthe van Peer vanuit Van Hall Larenstein onderzoek uitgevoerd voor Nationaal Park Weerribben-Wieden. Tijdens deze presentatie nemen zij je mee in hun onderzoek en de belangrijkste uitkomsten.
25-06-2024 | 15:30-17.00 uur
Infopunt Duurzaam Doen Steenwijk

De binnenstad van Steenwijk vergroenen; welke mogelijkheden zijn er en wat zijn de gevolgen van extra groen? Aan de hand van meerdere onderzoeken, voorbeelden van andere steden en wensen van bewoners wordt er een toekomstbeeld voor Steenwijk geschetst. Het vergroenen van de Vestingstad is een belangrijke stap in klimaatadaptatie. Het vermindert hittestress en neerslagoverlast.

Landschapselementen in het Hoge Land van Vollenhove, vroeger en nu. Welke flora en fauna kan profiteren van een met groen dooraderd (agrarisch) landschap? En wat moet er gebeuren om dit unieke beeld in stand te houden? De biodiversiteit in Nederland staat onderdruk. Landschapselementen dragen bij aan het ondersteunen en versterken van de soortenrijkdom. 

Stichting Nationaal Park Weerribben-Wieden werkt als gebiedsplatform aan robuustere natuur, leefbaarheid en brede welvaart en een duurzame economie. Als proeftuin voor onderzoek en innovatie nodigt zij studenten uit om mee te denken en praten over de grote vraagstukken van vandaag en (over)morgen. 

Wij nodigen je van harte uit voor de presentatie op dinsdag 25 juni 2024.

Infopunt Duurzaam Doen
Kerkstraat 4 Steenwijk
25 juni 2023 | 15:30-17:00 uur

GRATIS ENTREE
Beperkt aantal plaatsen.
Max. 2 deelnemers per aanmelding.

Aanmelden

Aantal personen*